Eget författarskap

Den tatuerade (roman, Bonnier Alba 1993)

Bidrag i novellantologin Grupp 88 (debutant-antologi, W&W 1988)

Bidrag i novellantologin Spegeln (Sveriges Radios förlag 1997)

Bidrag i novellantologin Om orden fattar eld (Soll. Förf.sällskap 1998)  

Bidrag (i tysk övers.) i novellantologin Unter Mördern und Elchen (Piper 2003)

Bidrag (på franska) i essäsamlingen  La langue de Chevillard (EUD 2013)