Översättning

från franska till svenska av

  • skönlitteratur
  • dramatik
  • artiklar, viss facklitteratur

Redigering

  • manusbearbetning/ språkgranskning
  • korrekturläsning
  • informations-, annons- och baksidestexter

Lektörsverksamhet

  • bedömer svenska, franska, i viss mån engelska och norska manus och böcker för utgivning. Även dramatik. Kontinuerlig lektörsverksamhet sedan 1984.

Egna texter

  • förutom förekommande texter vid redaktionellt arbete, även föredrag och litterära texter.

 

  Exempel på utfört arbete hittar du under Portfölj.