”Språket i hennes berättelse är både poetiskt laddat och erotiskt vackert.”

Bloggen Occident 6/8 2014