Anna Säflund-Orstadius ska ha en eloge för att än en gång få oss att tro att Modiano egentligen skriver på svenska” L-H Svensson, Sydsvenskan

”Översättningen är mycket fin” Eva Lundgren, BTJ-häftet nr 6 2016