”Vénus Khoury-Ghatas roman är en magisk pärla. (…) Hennes språk är säreget, i prosan finns också en stor dos poesi och enskilda meningar kan se ut som fint slipade diamanter. Hos Vénus Khoury-Ghata finner man ett författarskap av högsta kvalitet”

Bloggen Occident 26/04 2014