”Stor romankonst av det slag Modiano är en mästare i. Ett läsäventyr man kommer att minnas.”
Ingvar Engvén, BTJ-häftet nr 1, 2023